איך למכור את מוצר המידע הראשון שלך

הירשמו לקורס זה

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

איך למכור את מוצר המידע הראשון שלך / הקדמה

2

איך למכור את מוצר המידע הראשון שלך / חלק 1 - הכנות

3

איך למכור את מוצר המידע הראשון שלך / חלק 2 - שיווק

4

איך למכור את מוצר המידע הראשון שלך / חלק 3 - מכירה