/ / אתגר המעבר – איך הופכים סדנה פרונטלית לקורס דיגיטלי – עם בת-חן שפירא

אתגר המעבר – איך הופכים סדנה פרונטלית לקורס דיגיטלי – עם בת-חן שפירא