/ למה אנשים עוזבים את רשימת התפוצה

למה אנשים עוזבים את רשימת התפוצה