המרתון הוירטואלי הראשון לעסקים לנשים יוצרות

מנחה : נחמה שור – פשוט עושים שיווק