מעגל הקסם

איך לעבוד עם תוכנית הליווי הדיגיטלית:

מה יצא לכם בסוף התוכנית:

הירשמו לקורס זה

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

מעגל הקסם/ מודול 1 - האוצרות החבויים

2

מעגל הקסם/ מודול 2 - מעגל המוצרים

3

מעגל הקסם/ מודול 3 - מעמדי מכירה

4

מעגל הקסם/ מודול 4 - מכירה לאחר המכירה

5

מעגל הקסם - מודול 5 - המסלול השיווקי

6

מעגל הקסם / מודול 6 - להתחיל למכור