קשר ישיר

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

קורס קשר ישיר / הקדמה

2

קורס קשר ישיר / מודול 1- יוצרים קהילה

3

קורס קשר ישיר / מודול 2- טייס אוטומטי

4

קורס קשר ישיר / מודול 3- יחס אישי

5

קורס קשר ישיר / מודול 4- לקרוא מחשבות

6

קשר ישיר מודול 5 - איך להפוך את רשימת התפוצה לכסף בצורה אוטומטית

7

קשר ישיר - מודול 6 - תוכנית הפעולה

8

קשר ישיר / בונוסים

9

קשר ישיר / סיכום כל המסמכים מהקורס

10

וובינר שאלות ותשובות