קורס לפרסום ממומן בפייסבוק לקורסים דיגיטלים

הירשמו לקורס זה

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

שיעור 1: פרסום בפייסבוק - האם כדאי?

2

שיעור 2: פרסום רב שלבי

3

שיעור 3: האסטרטגיה של השיווק מאחורי הפרסום בפייסבוק

4

שיעור 4: מודעות בפיסיבוק

5

שיעור 5: מנהל המודעות (טכני)

6

שיעור 6: הקמת קמפיין בפייסבוק

7

שיעור 7 : הגדרות מתקדמות במנהל המודעות של פייסבוק

8

הכנס לאוטומציה - יוליה גרוס - שיווק יוצר מכירות בפייסבוק