קורס בראש השבט – קורס ליצירת הכנסה חודשית קבועה ממנויים במועדון דיגיטלי