קורס 3 בתוכנית ההכשרה לצוות המרצים – הבלוג ודרכים נוספות לבלוט מעל כולם

הירשמו לקורס זה

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

מודול 1 - התוכן עצמו

2

איך לשווק בעזרת תוכן / שיעור 2 פוסטים בבלוג

3

איך לשווק בעזרת תוכן / שיעור 3 - הפורום

4

איך לשווק בעזרת תוכן / שיעור 4 איך להביא אנשים לקורס