כתיבה שיווקית- איך למכור את הקורס שלך בעזרת מילים

 

הקדמה/ הסבר על הפורום / אופן העבודה בקורס

 

הירשמו לקורס זה

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

מודול 1 - איך לגשת למכירה של הקורס

2

מודול 2 - כותרות

3

מודול 3 - תיאור הקורס - דף המכירה

4

מודול 4 - אלמנטים נוספים בדף המכירה בחנות

5

מודול 5 - עדויות